Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

Mládež a EUAktivity EU pro vzdělání a zaměstnanost mladých

V rámci Strategie 2020 odstartovala Evropská komise dvě iniciativy zaměřené na vzdělání a zaměstnanost, které se soustředí na mladé lidi. Jedná se o iniciativy Mládí v pohybu a Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa. Dále se také chystá integrovat několik již existujících systémů pod hlavičku nového programu Erasmus pro všechny.

http://euractiv.cz/factsheet/socialni-politika/aktivity-eu-pro-vzdelani-a-zamestnanost-mladych-000080/

Možnost účastnit se programu Mládež v akci: http://www.mladezvakci.cz/uvod/

Program Mládež v akci, který bude probíhat v letech 2007 až 2013, je nejnovějším přírůstkem do rodiny programů Evropské unie zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí. Navazuje na předešlý program Mládež (2000–2006) a pokračuje v podpoře osvědčených činností: mezinárodních výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby, iniciativ mládeže a aktivit zaměřených na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Navíc zavádí nová opatření na rozvoj evropské spolupráce při koordinaci politiky v oblasti mládeže a rozšiřuje možnosti spolupráce s nečlenskými zeměmi EU.

Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let, kteří mají trvalé bydliště v některé ze zemí programu nebo v některé z partnerských zemí (pouze u některých akcí). Hlavní cílovou skupinou programu jsou mladí lidé ve věku 15 až 28 let. Program je otevřen všem mladým lidem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo sociální či kulturní původ. Program je také určen pracovníkům s mládeží.

Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-mladez/

Projekty mobility osob

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby (EDS), strategické EDS a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

více informací na http://www.nicm.cz/oblasti/mladez-a-eu