Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

Občan a společnost  • Občan a úřad

Adresář úřadů a institucí můžete najít např. na www.statnisprava.cz
Adresáře některých úřadů najdete i na: http://www.nicm.cz/
Seznam osobních dokladů najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
Jak si zařídit trvalý pobyt, pokud jste cizinec, zjistíte na: http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-cizince-obcane-eu-a-jejich-rodinni-prislusnici-trvaly-pobyt.aspx

  • Občanské aktivity

Seznam neziskových organizací v našem hlavním městě, ale i dalších krajích: http://www.neziskovky.cz/katalog/

  • Lidská práva

Organizace, zabývající se lidskými právy: http://www.nicm.cz/organizace-zabyvajici-se-lidskymi-pravy

  • Sociální zabezpečení

Systém sociálního zabezpečení v ČR: http://www.nicm.cz/system-socialniho-zabezpeceni-v-cr
Dávky státní podpory: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp
Sociální pojištění: http://www.nicm.cz/socialni-pojisteni
Sociální zabezpečení osob, pohybujících se v rámci EU: http://www.nicm.cz/socialni-zabezpeceni-osob-pohybujicich-se-v-ramci-eu

  • Rodina a náhradní rodinná péče

Základní informace o náhradní rodinné péči: http://www.nicm.cz/nahradni-rodinna-pece-zakladni-informace

Datum: 21. 5. 2018
Zpracovala: Štěpánka Friedrichová