Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

Sociálně-patolog. jevy

Sociálně patologické jevy
Sociální patologie je označení pro jevy, které společnost nahlíží jako nežádoucí, protože porušují morální, společenské nebo právní normy společnosti. Do této klasifikace patří I příčiny takových jevů.

U následujícího výčtu nejčastějších sociálně patologických jevů je vždy uveden kontakt, kam se můžete obrátit s žádostí o pomoc, případně je nahlásit a tím pomoci druhým. Nebojte se ozvat,

Všeobecná pomoc:

Policie ČR 158,

Bezplatná tel. linka 116 111

http://www.linkabezpeci.cz/

Krizové centrum RIAPS Praha www.csspraha.cz/24829-krizove-centrum-riaps

www.modralinka.cz

https://www.krizovecentrum.cz

Dům na půl cesty https://dom-os.cz/

Domácí násilí

http://www.domacinasili.cz/

 http://www.donalinka.cz/adresar-mist-pomoci/

 www.bkb.cz  Bílý kruh bezpečí

Drogy a jiné závislosti

http://www.dropin.cz/

http://poradna.adiktologie.cz/

Šikana

www.sikana.org

https://www.linkabezpeci.cz

https://www.rodicovskalinka.cz

http://www.sikana.cz/

Xenofobie a rasismus

https://www.clovekvtisni.cz/

http://www.poradna-prava.cz/

http://p-p-i.cz/   Poradna pro integraci

Bezpečí na internetu - Be save online

https://blog.avast.com/cs/jak-se-postavit-sikane-na-facebooku

Datum: 14. 5. 2018
Zpracovala: Štěpánka Friedrichová

Také by vás mohlo zajímat:

 • Komentované prohlídky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Rozšiřujeme nabídku výuky hry na hudební nástroje

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Platnost bodů získaných v bodovém programu

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme členy do pěveckého sboru

  VÍCE INFORMACÍ