Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

Evropská dobrovolná služba

EDS mladým lidem ve věku od 18 do 30 let umožňuje zapojit se do mezinárodních projektů konaných v zemích EU a partnerských zemích. Náklady na projekt jsou kompletně hrazeny z grantu, tzn. pro dobrovolníka je účast bezplatná. EDS může být krátkodobá (2 týdny až 2 měsíce) nebo dlouhodobá (až do 12 měsíců).

Projekty jsou vždy tematicky zaměřeny, záleží na oboru, ve kterém působí hostitelské organizace, např. práce s dětmi a mládeží, environmentální projekty, práce s handicapovanými lidmi, volnočasové aktivity atd.

Cílem EDS je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi a zvýšení uplatnitelnosti mladých lidí na trhu práce. Účast dobrovolníka na projektu má rovněž nezanedbatelný přínos pro jeho osobní rozvoj.

Více obecných informací o charakteru Evropské dobrovolné služby je dostupných na webových stránkách programu Erasmus+ http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/.

Jak se stát dobrovolníkem

Základní informace určené pro zájemce vycestovat do zahraničí v rámci Evropské dobrovolné služby:

Na základě naší zkušenosti s komunikací se zájemci o vyslání zde uvádíme několik stručných bodů, které byste měli vzít v úvahu ještě dříve, než nás s žádostí o pomoc při vyslání oslovíte.

Zapojení se do programu EDS je z časového hlediska poměrně dlouhodobý proces. Obecně doporučujeme zajímat se aktivně o EDS cca 4–5 měsíců před plánovaným odjezdem.

Vaše šance na umístění v projektu se snižuje, kladete-li si specifické požadavky, např. „Jsme tři kamarádi a chceme vyjet společně.“, „Na projekt odjedu jedině s přítelkyní.“, „Místo mé EDS aktivity se musí nacházet u moře.“

Zvažte, na jaké téma by měl být váš projekt zaměřen, aby vás bavil. Zaměření projektů je velmi široké a výroky typy „Budu dělat cokoliv, jen když… budu u moře, pojedeme s přítelem spolu apod.“ nezní příliš přesvědčivě.

Koordinátor EDS ve vysílající organizaci nemá k dispozici seznam aktuálních volných míst v konkrétních projektech. Může vám však pomoci s vyhledáváním a oslovením vhodných hostitelských organizací.

Databázi hostitelských i vysílajících organizací naleznete v online databázi zde: http://europa.eu/youth/evs_database

Podrobné informace o postupu naleznete na stránkách Erasmus+: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/jak-se-stat-dobrovolnikem/

Také by vás mohlo zajímat:

 • Otevírací doba

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zápis do CPD Vlaštovka

  VÍCE INFORMACÍ
 • Lhotka 2019 v obrazech

  VÍCE INFORMACÍ
 • Reportáž České televize o akci Vítání jara aneb vynášení Morany

  VÍCE INFORMACÍ
 • Volná místa – lektoři hudebních kroužků Klubu Klamovka

  VÍCE INFORMACÍ