Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

Vzdělávací programy pro školyKam na školu?

Tyto programy se týkají volby střední školy pro žáky 8. a 9. ročníků a volby vysoké školy pro žáky středních škol, především gymnázií. V případě zájmu jsou pořádány semináře pro žáky středních odborných škol o možnostech jejich uplatnění a postupech při hledání a získávání zaměstnání.

  Obsah přednášky zahrnuje následující témata:

  1. Předpoklady ke studiu a výkonu profese - zájmy, schopnosti, vlastnosti, fyzické dispozice, zdravotní omezení, sebepoznání a sebehodnocení, diagnostika jako zjišťování předpokladů, možností a limitů uchazeče o studium na střední škole
  2. Svět práce – obsah práce, pracovní činnosti, prostředky, prostředí, předměty práce, základní princip volby povolání, trh práce a nezaměstnanost, druhy povolání, kvalifikační a fyzické požadavky a samotný výkon profese
  3. Vzdělávací nabídka pro absolventy základních škol – typy škol (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, praktické školy), studijní a učební obory, způsob zakončení studia (maturita, výuční list, vysvědčení), délka studia
  4. Příprava k přijímacím zkouškám - vzdělávací agentury, kurzy, literatura
  5. Zdroje informací – tištěné, na internetu, instituce poskytující informační a poradenské služby

 V případě zájmu kontaktujte PhDr. Jitku Gobyovou - gobyova@ddmpraha.cz, 774 706 099