Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

Vzdělávací programy pro školy

Kam na školu?

Tyto programy se týkají volby střední školy pro žáky 8. a 9. ročníků a volby vysoké školy pro žáky středních škol, především gymnázií. V případě zájmu jsou pořádány semináře pro žáky středních odborných škol o možnostech jejich uplatnění a postupech při hledání a získávání zaměstnání.

  Obsah přednášky zahrnuje následující témata:

 1. Předpoklady ke studiu a výkonu profese - zájmy, schopnosti, vlastnosti, fyzické dispozice, zdravotní omezení, sebepoznání a sebehodnocení, diagnostika jako zjišťování předpokladů, možností a limitů uchazeče o studium na střední škole
 2. Svět práce – obsah práce, pracovní činnosti, prostředky, prostředí, předměty práce, základní princip volby povolání, trh práce a nezaměstnanost, druhy povolání, kvalifikační a fyzické požadavky a samotný výkon profese
 3. Vzdělávací nabídka pro absolventy základních škol – typy škol (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, praktické školy), studijní a učební obory, způsob zakončení studia (maturita, výuční list, vysvědčení), délka studia
 4. Příprava k přijímacím zkouškám - vzdělávací agentury, kurzy, literatura
 5. Zdroje informací – tištěné, na internetu, instituce poskytující informační a poradenské služby

 V případě zájmu kontaktujte PhDr. Jitku Gobyovou - gobyova@ddmpraha.cz, 774 706 099

Také by vás mohlo zajímat:

 • Spektrum hlásí několik volných míst na táborech

  VÍCE INFORMACÍ
 • Platnost bodů získaných v bodovém programu

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zápis do CPD Vlaštovka

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme lektory hudby

  VÍCE INFORMACÍ
 • Komentované prohlídky

  VÍCE INFORMACÍ