Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

PoradenstvíNÁŠ TÝM

Lucie Silná
Od roku 2010 pracuje jako lektor v Centru pro předškolní děti a zajišťuje administrativu.
Pravidelně organizuje příměstské a letní tábory pro děti.
Od roku 2017 je také součástí nového týmu ICM, kde poskytuje základní sociální poradenství v oblasti psychosociálních služeb. 
Pomáhá zorientovat se v nabídce jednotlivých služeb a poskytuje kontakty na konkrétní organizace.
Nabízí pomoc při řešení konkrétních problémů v souladu s potřebami a požadavky klientů ve spolupráci s odborníky a jinými organizacemi (pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce...)

Marie Rychlíková
Maruška vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a v současné době studuje doktorské studium na Pedagogické fakultě UK, obor pedagogika. Působí jako pedagog na Stadionu mládeže DDM hl. m. Prahy, kde se věnuje předškolním dětem. Kromě CPD ji můžete potkat na jednorázových akcích pořádaných DDM hl. m. Prahy.
V rámci ICM DDM hl. m. Prahy již několik let spolupracujeme se středními a vysokými školami. Především se školami pedagogicky zaměřenými, jejichž studenti k nám přichízejí na exkurze a také si u nás plní studentské praxe. V současnosti pracuje na dlouhodobější spolupráci s Pedagogickou fakultou v oblasti praxí. Její snahou je spolupracovat zároveň s jednotlivými studenty, kteří se zajímají o vedení volnočasových aktivit pro děti.

Anna Štindlová
Psycholožka a psychoterapeutka působící v Centru podpory nadání DDM hl. m. Prahy. Nabízí psychologické poradenství pro děti a dospívající s nadáním a jejich rodiče a pedagogy.
Objednání a konzultace je možné e-mailem anna.stindlova@ddmpraha.cz nebo telefonicky 776 886 949.

Štěpánka Friedrichová
V DDM hl. m. Prahy pracuje od roku 2005 (mezi lety 2009–2012 na mateřské dovolené). Vystudovala Filozofickou fakultu UK obor filologie český jazyk a anglický jazyk. Po škole se věnovala korektuře odborných časopisů a psaní článků v oblasti filmu.
V ICM pracuje jako editorka a korektorka. Zároveň vede přípravu na střední školy z českého jazyka pro talentované děti na Stanici techniků DDM hl. m. Prahy.

Zuzana Chabová
Je absolventkou České zemědělské univerzity v Praze, kde studovala na Provozně ekonomické fakultě obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Již při studiu spolupracovala s Domem dětí a mládeže hlavního města Prahy jako pedagog v centru pro předškolní děti a ekonom. Také zde působila jako vedoucí na příměstských i pobytových táborech a podílela se na velkém množství veřejných akcí této organizace. Po ukončení studia absolvovala 2letý program Au pair v USA, kde se věnovala intenzivní práci s dětmi a zároveň studiu angličtiny a veřejné správy v zahraničí. Po návratu do České republiky se začala zabývat problematikou podpory nadání. Nejprve pracovala jako specialistka mládeže pro Magistrát hlavního města Prahy, kde měla mimo jiné na starosti oblast odborných soutěží a podpory nadaných žáků a studentů. Po odchodu na rodičovskou dovolenou začala externě spolupracovat s Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy na pozici koordinátorky podpory nadání.

Dále:

Individuální poradenství pro žáky, studenty i dospělé (bezplatné)

Nespokojení žáci základních a středních škol
Poradíme všem žákům a studentům, kteří mají výukové problémy, nejsou spokojeni se studijním oborem, se školou, se vztahy doma nebo s kamarády.

Žáci závěrečných ročníků základních škol
Informujeme žáky 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují jakou střední školu nebo jaký studijní obor studovat po základní škole o veškerých možnostech studia na středních školách. Doporučíme zda vybrat všeobecné vzdělání na gymnáziu, odborné vzdělání na střední odborné škole nebo středním odborném učilišti. O těchto otázkách je důležité vážně přemýšlet od 8. ročníku.

Žáci závěrečných ročníků středních škol
Zkonzultujeme s žáky středních škol kam se nasměrovat po maturitě, zda pro ně bude vhodnější vysoká nebo vyšší odborná škola nebo zda by bylo užitečné věnovat se studiu jazyků na jazykové škole. Zajímat se o tyto otázky v posledním ročníku střední školy je pozdě. Příprava na přijímací zkoušky většiny oborů vysokých škol musí začít dříve.

Dospělí zájemci o doplnění vzdělání
Se všemi dospělými, kteří si potřebují doplnit vzdělání, probereme, jaké možnosti vzdělávání při zaměstnání náš vzdělávací systém poskytuje. Zjistíme, zda chce klient získat vyšší stupeň vzdělání nebo má zájem o rekvalifikaci v jiném oboru. Vyhledáme, které školy nabízejí studium při zaměstnání a které obory je možno na těchto školách studovat, jakého zaměření jsou nabízené rekvalifikační kurzy a které instituce je poskytují.

Nezaměstnaní a další zájemci o práci
Pomůžeme těm, kteří hledají zaměstnání zorientovat se na trhu práce, zvolit pracovní místo odpovídající jejich vzdělání a zaměření. Naučíme je jak napsat životopis, jak sestavit motivační dopis, jak prezentovat sebe sama při výběrovém řízení.

Všichni, kteří chtějí prožít volný čas aktivně a příjemně
Informujeme všechny zájemce z řad dětí, teenagerů, jejich rodičů i prarodičů o stávajících možnostech jak, kde, kdy a za kolik se mohou pobavit, poučit, najít nové přátele. Vybereme pro ně vhodný zájmový kroužek, sportovní oddíl nebo vzdělávací kurz.

Otevřeno:
pondělí–čtvrtek od 12 do 17 hodin
pátek 10–15 hodin