Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

PoradenstvíZákladní poradenství poskytujeme osobně denně od 12-17 hodin v prostorách ICM, e-mailem nebo telefonicky, po dohodě i v jinou denní dobu.
Pro zájemce nabízíme možnost konzultací s naší psycholožkou.

Žáci závěrečných ročníků základních škol
Informujeme žáky 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují jakou střední školu nebo jaký studijní obor studovat po základní škole o veškerých možnostech studia na středních školách. Doporučíme zda vybrat všeobecné vzdělání na gymnáziu, odborné vzdělání na střední odborné škole nebo středním odborném učilišti. O těchto otázkách je důležité vážně přemýšlet od 8. ročníku.

Žáci závěrečných ročníků středních škol
Zprostředkujeme konzultaci pro žáky středních škol kam se nasměrovat po maturitě, zda pro ně bude vhodnější vysoká nebo vyšší odborná škola nebo zda by bylo užitečné věnovat se studiu jazyků na jazykové škole. Zajímat se o tyto otázky v posledním ročníku střední školy je pozdě. Příprava na přijímací zkoušky většiny oborů vysokých škol musí začít dříve.

Dospělí zájemci o doplnění vzdělání
Se všemi dospělými, kteří si potřebují doplnit vzdělání, probereme, jaké možnosti vzdělávání při zaměstnání náš vzdělávací systém poskytuje. Zjistíme, zda chce klient získat vyšší stupeň vzdělání nebo má zájem o rekvalifikaci v jiném oboru. Vyhledáme, které školy nabízejí studium při zaměstnání a které obory je možno na těchto školách studovat, jakého zaměření jsou nabízené rekvalifikační kurzy a které instituce je poskytují.

Nezaměstnaní a další zájemci o práci
Pomůžeme těm, kteří hledají zaměstnání zorientovat se na trhu práce, zvolit pracovní místo odpovídající jejich vzdělání a zaměření. Naučíme je jak napsat životopis, jak sestavit motivační dopis, jak prezentovat sebe sama při výběrovém řízení.

Všichni, kteří chtějí prožít volný čas aktivně a příjemně
Informujeme všechny zájemce z řad dětí, teenagerů, jejich rodičů i prarodičů o možnostech jak, kde, kdy a za kolik se mohou pobavit, poučit, najít nové přátele. Vybereme pro ně vhodný zájmový kroužek, sportovní oddíl nebo vzdělávací kurz.

Anna Štindlová
Psycholožka a psychoterapeutka působící v Centru podpory nadání DDM hl. m. Prahy. Nabízí psychologické poradenství pro děti a dospívající s nadáním a jejich rodiče a pedagogy.
Objednání a konzultace je možné e-mailem anna.stindlova@ddmpraha.cz nebo telefonicky 776 886 949.