DDM hl. m. Prahy
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Login
Informační centrum pro mládež

PoradenstvíV rámci poradenských služeb nabízíme:
Profesní poradnu k volbě povolání (na základě testů zájmu, testů dovedností a osobního pohovoru), kdy kvalifikovaní pracovníci ICM doporučují klientům z řad žáků základních a středních škol, ale i dospělé populaci výběr studijního nebo učebního oboru, klientům z řad nezaměstnaných pak předávají jednak základní informace, které se týkají jejich zpravidla nové situace, snaží se je nasměrovat k reálným postupům při výběru povolání, k účasti na rekvalifikačních kurzech, podávají jim informace a návody, jak postupovat při hledání zaměstnání (jak komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem, jak napsat životopis, co by mělo být obsahem motivačního dopisu apod.)

Náš tým:
Lucie Silná
Od roku 2017 je součástí nového týmu ICM, kde poskytuje základní sociální poradenství v oblasti psychosociálních služeb.
Pomáhá zorientovat se v nabídce jednotlivých služeb a poskytuje kontakty na konkrétní organizace.
Nabízí pomoc při řešení konkrétních problémů v souladu s potřebami a požadavky klientů ve spolupráci s odborníky a jinými organizacemi (Pedagogicko-psychologické poradny, Úřad práce...)

Marie Rychlíková
V rámci DDM hl. m. Prahy již několik let spolupracuje se středními a vysokými školami, především se školami pedagogického směru. Studenti z těchto škol přicházejí do DDM hl. m. Prahy na exkurze a plní si v naší organizaci svoje praxe. V současnosti má Marie rozjednanou dlouhodobější spolupráci s Pedagogickou fakultou v oblasti praxí. Zároveň spolupracuje s jednotlivými studenty, kteří se zajímají o vedení volnočasových aktivit pro děti.
Bc. Zuzana Chabová
Pro ICM poskytuje poradenství pro nadané žáky, vyhledává aktivity a umístění těchto žáků do zájmových aktivit DDM hl. m. Prahy, pomáhá školám sehnat odborníky pro nadané děti, zprostředkovává kontakt s pedagogy. Je garantem projektu PaVěda – Parádní věda.
Štěpánka Friedrichová
Pracuje jako redaktorka a korektorka DDM, pro ICM vede na Stanici techniků seminář "příprava talentů", kde připravuje žáky devátých ročníků na přijímací zkoušky z českého jazyka.