Dětský koutek na Magistrátu HMP

Dětský koutek pro veřejnost

  • v budově Magistrátu hlavního města Prahy na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1
  • v prostoru Dětského koutku probíhá každé všední dopoledne školička jen pro přihlášené, odpoledne je vyhrazené pro širokou veřejnost bez nutnosti přihlašování
  • pondělí až pátek od 08.00 do 16.00
  • samostatný pobyt dětí od 3 let bez plen, mladší pouze v doprovodu
  • max. 3 hod. zdarma, poté za každou započatou hodinu 200 Kč, platí se na místě

Kontakt pro více informací:       

Koordinace aktivit předškolního vzdělávání
Mgr. Magdalena Hříbalová
Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy 
Karlínské nám. 7, 186 00  Praha 8
tel.: 222 333 829
hribalova@ddmpraha.cz