DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Karlínské Spektrum

Exploze barevCíl: Cílem je fyzické i duševní uvolnění prostřednictvím netradičního uměleckého prožitku. Dítě by také mělo pochopit a samo si následně propojit nabyté zkušenosti s vědomostmi z oblasti výtvarné kultury.

Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, k řešení problémů
Cílová skupina: I. a II. stupeň ZŠ, gymnázia – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.7.2 RVP ZV (Výtvarná výchova) a 5.6.2 RVP G (Výtvarný obor)
Délka programu: 2 hodiny (120 minut)
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: celá třída (max. 30 dětí) nebo polovina třídy (ostatní žáci z dané třídy se účastní jiných návazných výukových programů)
Místo konání:  Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy
Lektor: MgA. Zuzana Kantová
Kontaktní osoba: MgA. Zuzana Kantová, tel.: 222 333 812, e-mail: kantova@ddmpraha.cz 

Anotace: S akční malbou je spojen malíř Jackson Pollock, který je v tomto programu inspirací k tvorbě velkoformátových obrazů. Děti jsou konfrontovány s velkou plochou a s netradiční technikou, při které musí komunikovat a kooperovat navzájem (ověřování komunikačních účinků). Díky tvorbě pochopí umělcovy kroky a lépe pak porozumí expresivnímu malířství (rozvíjení smyslové citlivosti). Prostřednictvím nevšedního uměleckého zážitku dítě pozná i jinou dimenzi výtvarné tvorby, která je fyzickou záležitostí i podvědomým duševním prožitkem (uplatňování subjektivity).

Podobné články