DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Karlínské Spektrum

Moderní architektura na Rohanském ostrově

Cíl: Interaktivní seznámení s nejnovější architekturou na Rohanském ostrově v Praze 8. Nahlédnutí do realizace nejprestižnější současné zástavby.  

Klíčové kompetence: kompetence k učení
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ, gymnázia – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.7.2 RVP ZV (Výtvarná výchova) a 5.6.2 RVP G (Výtvarný obor)
Délka programu: 2 hodiny (120 minut)
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: max. 15 žáků (ostatní žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Karlínského Spektra)
Místo konání: Rohanský ostrov, Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy
Lektor: Ing. arch. Markéta Mráčková
Kontaktní osoba: MgA. Zuzana Kantová, tel.: 222 333 812, e-mail: kantova@ddmpraha.cz 

Anotace: Jedná se o komentovanou procházku, jejímž cílem je seznámení s novou zástavbou na Rohanském ostrově (Danube House, Nile House, Amazon Court, River Diamond, Main Point). Délka je přibližně 1 km, začátek mezi Negrelliho viaduktem a Danube House, konec u budovy Main Point. Na závěr procházky se každý pokusí nakreslit mentální mapu, tzv. mindmap, navštíveného území se zakreslením uzlů, obvodů, dominant, hranic a tras podle příkladu Kevina Lynche z knihy Obraz města.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Nabitý květen

  VÍCE INFORMACÍ
 • Celoroční kurzy jezdectví

  VÍCE INFORMACÍ
 • Kvalitní sazenice od nás

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bodový program

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nová nabídka kroužků

  VÍCE INFORMACÍ