DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Karlínské Spektrum

Oknem do gotiky

Cíl: Umělecká dílna s přesahem do historie, jejímž cílem je ověření teoretických znalostí prostřednictvím rukodělné aktivity (modelace gotického okna nebo jiného stavebního prvku). Vlastní tvorba prožitkem zesiluje vnímání diskutovaného objektu.  

Klíčové kompetence: kompetence k učení, komunikativní a pracovní
Cílová skupina: I. a II. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.7.2 RVP ZV (Výtvarná výchova) a 5.5.1 RVP  ZV (Dějepis)
Délka programu: 2 hodiny (120 minut)
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: max. 15 žáků (ostatní žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Karlínského Spektra)
Místo konání: Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy
Lektor: Mgr. Dana Kostková
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Kostková, tel.: 222 333 812, e-mail: kostkova@ddmpraha.cz

Anotace: Předpokladem je základní povědomí o gotickém stavebním slohu, jeho časovém zařazení, stavebních prvcích a společenských souvislostech. V úvodu si připomeneme dobu lucemburskou jako dobu vrcholné gotiky, její stavby a lomený oblouk jako nový technický prvek dané doby. Děti vytváří vlastní kresebný návrh gotického fragmentu a následně jej modelují z hlíny. Téma nejprve zpracovávají v ploše a postupně se pokouší o prostorové vyjádření. V závěru se můžeme pokusit o propojení jednotlivých segmentů do několika i nesourodých celků. Jako tvůrčí zázemí nabízíme vybavenou keramickou dílnu s možností zapůjčení veškerých pomůcek a následný výpal.
Tento program volně navazuje na výuku dějepisu a je vždy vhodně přizpůsoben vyspělosti cílové skupiny.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Pampeliškový med

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pesto z medvědího česneku

  VÍCE INFORMACÍ
 • Moderna: Velikonoční tančení

  VÍCE INFORMACÍ
 • Miniscéna přijímá nové členy

  VÍCE INFORMACÍ
 • A smutek utek (večerní čtení)

  VÍCE INFORMACÍ
Otevíráme již 11. května
Tímto vám s radostí sdělujeme, že v pondělí 11. května otevíráme většinu kroužků. Další informace nalezenete na stránkách jednotlivých středisek.