DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Karlínské Spektrum

První pomoc hrou – bezvědomí

Cíl: Seznámit děti se základními život ohrožujícími stavy – prosté bezvědomí, bezvědomí se ztrátou životních funkcí.
Klíčové kompetence: kompetence k řešení problému, sociální a personální
Cílová skupina: 3.–9. třída ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.8.1 RVP ZV (výchova ke zdraví) a 5.7.1 RVP GV (výchova ke zdraví)
Délka programu: 90 minut*
Cena: 80 Kč/osoba/program (cena platí při objednávce dvou po sobě jdoucích tříd z jedné školy. Při objednání jedné třídy je cena 100 Kč/osoba/program)
Kapacita: 1 třída (minimálně 20 dětí)
Místo konání: Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8
Lektor: Bc. Jaroslav Hejnic, DiS.**
Kontaktní osoba: Jaroslav Hejnic, e-mail, 608 520 372
Anotace: Během programu si děti vyzkouší jak:
– polohovat člověka v bezvědomí při zachování životních funkcí (stabilizovaná poloha)
– postupovat při ztrátě základních životních funkcí (ztráta dechu a srdeční činnosti). Nácvik probíhá na anatomickém modelu.

OBECNĚ O PROGRAMECH „PRVNÍ POMOC HROU“

– námi poskytovaná výuka první pomoci je přizpůsobena dětskému věku (9–15 let)
– výuka je postavena na příkladech a hrách, které dětem pomáhají pochopit vysvětlovanou problematiku
– děti si prakticky vyzkouší ošetřovat jednotlivá poranění
– úvodní výukové programy (krvácení a šok, bezvědomí) vychází z příběhu dívky Bohunky, která se poranila při hře s bratrem... Příběh přispívá k lepšímu zapamatování a vstřebání informací (platí pro děti ve věku 2.–5. třída ZŠ, starší děti mají program přizpůsobený věku).

NĚCO NAVÍC

Chcete si s dětmi užít celé dopoledne? Vyzkoušejte klasické i netradiční hry v parku na Karlínském náměstí, které je vybaveno veřejným hřištěm.
Lektor programu v případě zájmu zdarma poskytne pracovní list s hrami a potřebným základním materiálem (šátky, lana, míčky), který učitel následně vrátí na vrátnici Karlínského Spektra. Na zapůjčení materiálu je nutné domluvit se předem.

POZNÁMKY

* Programy lze objednávat na časy 8.45–10.15 a 10.30–12.00. V případě, že se domluví dvě po sobě jdoucí třídy, lze čas posunout dle potřeby na dřívější začátek.
** Více o lektorovi a projektu První pomoc hrou zjistíte na www.prvnipomochrou.webnode.cz

Také by vás mohlo zajímat:

 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nekrmte cizí koně

  VÍCE INFORMACÍ
 • Den stromů 20. října

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevřený Klub Kontejner

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hobby Kováry 12. 9. 2020

  VÍCE INFORMACÍ