DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Karlínské Spektrum

Ukázka urbanistického vývoje města

Cíl: Interaktivní seznámení s urbanistickým vývojem města: s architekturou v ulici Křižíkova z počátku budování Karlína, prvního pražského předměstí, po současnou novou zástavbu nebo se stavbami na ostrově Štvanice, území historicky spjatého s Karlínem.

Klíčové kompetence: kompetence k učení 
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ, gymnázia – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.7.2 RVP ZV (Výtvarná výchova) a 5.6.2 RVP G (Výtvarný obor)
Délka programu: 2 hodiny (120 minut)
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: max. 15 žáků (ostatní žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Karlínského Spektra)
Místo konání: Křižíkova ulice nebo ostrov Štvanice, Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy
Lektor: Ing. arch. Markéta Mráčková
Kontaktní osoba: MgA. Zuzana Kantová, tel.: 222 333 812, e-mail: kantova@ddmpraha.cz 

Anotace: Jedná se o komentovanou procházku, která má 2 varianty:
1) architektura ulice Křižíkova (Negrelliho viadukt, Karlínská synagoga, kostel sv. Cyrila a Metoděje, Corso Karlín, Corso 2a, Palác Karlín, Corn Lofts, ZŠ Lyčkovo náměstí, Invalidovna). Délka je 1,5 km, začátek u Negrelliho viaduktu, konec u Invalidovny
2) architektura ostrova Štvanice (Fuchsova kavárna, elektrárna, Hlávkův most, tenisový dvorec, Negrelliho viadukt, velín jezu). Délka 2 km, začátek u Fuchsovy kavárny, konec tamtéž přes ulici.

Na závěr procházky se každý pokusí nakreslit mentální mapu, tzv. mindmap, navštíveného území se zakreslením uzlů, obvodů, dominant, hranic a tras podle příkladu Kevina Lynche z knihy Obraz města.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020 - zahájení zápisů

  VÍCE INFORMACÍ
 • ZZVJ v Královicích

  VÍCE INFORMACÍ
 • Výstava dobových fotografií – Klamovka dávno minulá

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Lhotka 2019 v obrazech

  VÍCE INFORMACÍ