DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Karlínské Spektrum

Vysoká lana – VODA

Cíl: Hlavním cílem programu je rozvíjet v účastnících jejich motorické dovednosti. Vylepšuje jejich tělesnou zdatnost, rovnováhu a vytrvalost. Důležitým prvkem při absolvování programu je důvěra v ostatní členy posádky při překonávání pocitu nebezpečí na klidné řece Vltavě a vzájemná spolupráce.

Klíčové kompetence: kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ, gymnázia – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.8.2 RVP ZV (Tělesná výchova) a 5.7.2 RVP GV (Tělesná výchova)
Délka programu: 2 a více hodin 
Cena: 70 Kč/osoba/hodina
Kapacita: 10–30 žáků
Místo konání: Loděnice Vltava, Libeňský ostrov
Lektor: vybraný lektor lanového centra
Kontaktní osoba: Martin Kašík, 605 888 907, olan@ddmpraha.cz

Anotace: Program na vodě důkladně prověří tělesnou zdatnost účastníků a jejich celkovou koordinaci v prostoru. 
Na řece Vltavě si účastníci osvojí základní vodáckou terminologii, pochopí rozdíl mezi jednotlivými plavidly a nacvičí a osvojí si vodácké záběry, pohyb na vodě i základy vodácké záchrany. Účastníci provádí nácvik základních záběrů pádlem na úrovni individuálních předpokladů za dohledu vyškoleného instruktora Loděnice Vltava. Účastníci během programu zvládnou základní postupy rozvoje pohybu v lodi a na vodě a usilují o své pohybové sebezdokonalení pod dohledem instruktora. Na základě nabytých dovedností jsou účastníci schopni zvolit a používat pro osvojované pohybové činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správně ji ošetřovat. Zvládnou si správně obléknout záchrannou vestu a držet pádlo ve správné pozici.

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Letní závodní sezona 2019

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nový kroužek orientačního běhu!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme lektory hudby

  VÍCE INFORMACÍ
 • Reportáž České televize o akci Vítání jara aneb vynášení Morany

  VÍCE INFORMACÍ