DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Karlínské Spektrum
přihlášení (kroužky, tábory)

Vysoká lana – VODA A VZDUCHCíl: Hlavním cílem programu je rozvíjet v účastnících jejich motorické dovednosti. Vylepšuje jejich tělesnou zdatnost, rovnováhu a týmového ducha. Důležitým prvkem při absolvování programu je důvěra v ostatní členy skupiny při překonávání pocitu nebezpečí v osmi metrech nad zemí, důvěra v ostatní členy posádky na lodi a vzájemná spolupráce.

Klíčové kompetence: kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ, gymnázia – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.8.2 RVP ZV (Tělesná výchova) a 5.7.2 RVP GV (Tělesná výchova)
Délka programu: 3 a více hodin 
Cena: 80 Kč/osoba/hodina
Kapacita: 10–40 žáků (při počtu nad 20 účastníků bude skupina rozdělena na dvě poloviny)
Místo konání: Loděnice Vltava, Libeňský ostrov
Lektor: vybraný lektor lanového centra a loděnice
Kontaktní osoba: Martin Kašík, tel.: 605 888 907, e-mail: olan@ddmpraha.cz,  Bc. Lenka Dudlová, tel.: 777 706 097, e-mail: vysokalana@ddmpraha.cz 

Anotace: Pohyb po lanových překážkách důkladně prověří tělesnou zdatnost účastníků a jejich celkovou koordinaci v prostoru. Účastníci provádějí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních předpokladů za dohledu vyškoleného instruktora lanového centra a Loděnice Vltava. Účastníci během programu zvládnou základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a usilují o své pohybové sebezdokonalení v rámci skupin, které se navzájem jistí pod dohledem instruktora. Na základě nabytých dovedností jsou účastníci schopni zvolit a používat pro osvojované pohybové činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správně ji ošetřovat. Naučí se pojmenovat a správně použít bezpečnostní úvazky, karabiny a zvládnou se vzájemně jistit.
Na řece Vltavě si účastníci osvojí základní vodáckou terminologii, pochopí rozdíl mezi jednotlivými plavidly a nacvičí a osvojí si vodácké záběry, pohyb na vodě i základy vodácké záchrany.

Podobné články

Exploze barev
Akční malba a Jackson Pollock jako inspirace k tvorbě velkoformátových obrazů. Děti jsou konfrontovány s velkou plochou a s netradiční technikou, při které musí navzájem komunikovat a kooperovat. Cílem je fyzické i duševní uvolnění prostřednictvím netradičního uměleckého prožitku.