DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Karlínské Spektrum

Vysoká lana – VZDUCH

Cíl: Hlavním cílem programu je rozvíjet v účastnících jejich motorické dovednosti. Vylepšuje jejich tělesnou zdatnost, rovnováhu a týmového ducha. Důležitým prvkem při absolvování programu je důvěra v ostatní členy skupiny při překonávání pocitu nebezpečí v osmi metrech nad zemí a vzájemná spolupráce.

Klíčové kompetence: kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ, gymnázia – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.8.2 RVP ZV (tělesná výchova) a 5.7.2 RVP GV (tělesná výchova)
Délka programu: 2 a více hodin 
Cena: 70 Kč/osoba/hodina
Kapacita: 10–25 žáků
Místo konání: Loděnice Vltava, Libeňský ostrov
Lektor: vybraný lektor lanového centra
Kontaktní osoba: Martin Kašík, 777 706 097, vysokalana@ddmpraha.cz

Anotace: Pohyb po lanových překážkách důkladně prověří tělesnou zdatnost účastníků a jejich celkovou koordinaci v prostoru. Účastníci provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních předpokladů za dohledu vyškoleného instruktora lanového centra. Účastníci během programu zvládnou základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a usilují o své pohybové sebezdokonalení v rámci skupin, které se navzájem jistí pod dohledem instruktora. Na základě nabytých dovedností jsou účastníci schopni zvolit a používat pro osvojované pohybové činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správně ji ošetřovat. Naučí se pojmenovat a správně použít bezpečnostní úvazky, karabiny a zvládnou se vzájemně jistit.

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Odměny z bodového systému

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přerušení víkendových aktivit

  VÍCE INFORMACÍ
 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ
 • Deissy slaví 29

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ