DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Karlínské Spektrum

AKTUÁLNÍ STAV PROVOZU BUDOVY KARLÍNSKÉHO SPEKTRA

Vážení rodiče, milé děti,

od pondělí 12. dubna nám vládní opatření umožní obnovit individuální prezenční výuku a individuální konzultace (čtěte "Mimořádné opatření MŠMT"). 

Pro obnovení osobní přítomnosti v DDM je opět nutné dodržet tato pravidla:

 • Při první návštěvě, prosím, odevzdejte podepsané "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění".
 • Do budovy bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. 
 • Ve všech prostorách DDM budou účastníci i lektoři povinni nosit respirátor, nanoroušku nebo alespoň chirurgickou roušku.
 • Lektoři DDM budou minimálně 1x týdně testováni antigenními testy (to neplatí pro ty, kteří jsou již proti onemocnění Covid-19 očkováni nebo onemocnění prodělali v posledních 90 dnech)

Individuální výuka se týká především výuky hudebních nástrojů, možné ale budou například i individuální konzultace dle domluvy s jednotlivými koordinátory daných zájmových úseků, respektive s konkrétními lektory. Budou moci probíhat např. živé lekce s jedním účastníkem s propojením dalších účastníků kroužku online atp.

Ostatních kroužků, pokud jste nebyli kontaktováni koordinátorem oddělení, se změna netýká a nadále pokračují distančně.
Kromě účastníků individuální výuky není vstup veřejnosti povolen.

Individuální výuka
Účastníci činnosti

Pedagogové

 • ochrana – respirátor FFP2, nanorouška či štít
 • 1x týdně doloží negativní výsledek antigenního testu:
  • od jiného zaměstnavatele
  • z testovacího centra
  • využije naše antigenní testy
 • nemusí dokládat v případě:
  • vakcinace – od 2. uplynulo 14 dnů
  • prodělaného onemocnění Covid-19 v uplynulých 90 dnech

Těšíme se na vás.

Za kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků KS DDM hl. m. Prahy
David Berenreiter – ředitel střediska.

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Otevírací doba

  VÍCE INFORMACÍ
 • Dubnové novinky

  VÍCE INFORMACÍ
 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ
 • Obnovení individuální výuky od 12. 4.

  VÍCE INFORMACÍ
 • 100 jarních kilometrů

  VÍCE INFORMACÍ
Pravidla fungování v DDM HMP od 12. do 30. 4. 2021
Kromě účastníků individuální výuky není vstup veřejnosti povolen. Účastníci činnosti musí mít respirátor FFP2, nanoroušku, případně chirurgickou roušku a dále čestné prohlášení.