DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Karlínské Spektrum

AKTUÁLNÍ STAV PROVOZU BUDOVY KARLÍNSKÉHO SPEKTRA

Vážení rodiče, milí účastníci naší činnosti, 

děkujeme, že jste nám zůstali věrni po celou dobu, kdy jsme museli mít zavřeno. Rozvolňujeme tak, jak nám to současná opatření dovolují. Věříme, že se v následujících týdnech možnost širšího konání volnočasových aktivit u nás ještě zvýší a chci věřit, že vás některá ze současně nastavených pravidel příliš neodradí. Na co se máte připravit od pondělí 24. 5.?

Kroužky:
Umožňuje se osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 10 osob (a to jak účastníků, tak pedagogů a dalších osob) v jedné skupině bez povinnosti doložit testování = tudíž platí 9 účastníků + 1 lektor. Dospělé osoby do 10 členů musí doložit čestné prohlášení.

Kroužky + soubory:
Dále se umožňuje konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině vnějších prostorech při splnění podmínky doložení výsledku testu nebo náhradního způsobu dokladu (viz níže) a za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.).

Osoby po celou dobu používají, a to i při pohybu venku bez ohledu na velikost rozestupů, respirátor, s výjimkami pro osoby mladší 15 let, kterým stačí zdravotnická rouška, a s výjimkami pro osoby, které nemusí nosit žádnou ochranu (např. osoby během cvičení, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, po dobu nezbytnou při konzumaci jídla a pití).

Náhradní způsob dokladu:

  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 – od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní,
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní,
  • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
  • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Děkuji vám zdvořile za pochopení a těšíme se na vás i na vaše děti a věříme, že rozvolňování dozná dalších změn tak, abychom se v rámci volného času vás a vašich dětí setkávali co možná nejčastěji a zároveň tak, aby nepřišla další mocná covidová vlna.

Za tým pedagogů Karlínského Spektra

Mgr. David Berenreiter
ředitel střediska 

ČINNOSTI OD 10 NEZLETILÝCH ÚČASTNÍKŮ, VŠICHNI DOSPĚLÍ ÚČASTNÍCI – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Přihlašování na tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Letní příměstské tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Volná místa na letní příměstské tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Krmení mangusty trpasličí

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na letní příměstské tábory

  VÍCE INFORMACÍ