Spektrum pomáhá Ukrajině

Vážení rodiče,

i DDM hl. m. Prahy se připojuje k celé řadě institucí, škol a školských zařízení přicházejících s pomocí dětem, které byly nuceny prchnout před válečným konfliktem na Ukrajině.

Všechna naše střediska svou činnost (kroužky, tábory, akce a další) postupně (po nutné socializační fázi dětí předškolního, mladšího, ale i staršího školního věku) směřují k citlivému začleňování dětí. Věříme, že jsme spolu s vámi na momentálně silné vlně solidarity, nicméně si uvědomujeme jistou zodpovědnost.

A chceme tedy i později a jaksi kontinuálně ukrajinským dětem pomáhat. Připravujeme adaptační kurzy, které budou nápomocny mj. k osvojení základů češtiny pro školní prostředí (spolupracujeme s partnerskými základními školami). Naším cílem je děti začlenit, posílit jejich znalosti a dovednosti tak, aby se jim v ČR dařilo, nikoli je však asimilovat.

David Berenreiter
zástupce ředitele DDM hl. m. Prahy