Masopustní výtvarná soutěž pro děti

Karlínské Spektrum vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti do 15 let k výročí 20 let Karlínského masopustu na téma MASOPUSTNÍ MAŠKARA.

Věkové kategorie:
0–5 let
6–9 let
10–12 let
13–15 let

Technika:
Kresba, malba, grafické techniky, koláž.
Formát prací v maximálním rozměru A3.

Podmínky soutěže:
Každý účastník může zaslat pouze 1 práci.
Na zadní straně práce musí být uvedeno název obrazu, celé jméno dítěte, datum narození, e-mail nebo telefon na zákonného zástupce. Obrazy je nutné osobně doručit nebo zaslat poštou nejpozději 13. února 2023 na recepci Karlínského Spektra.
Adresa: Karlínské nám. 7, Praha 8, 186 00

Hodnocení a vyhlášení výsledků:
Všechny práce budou hodnoceny vysoce odbornou porotou.
Vyhodnocena a oceněna budou vždy první tři místa z každé kategorie.
Výsledky soutěže zveřejníme 18. února na Karlínském masopustu a také na našich webových stránkách a facebooku Karlínské Spektra.

Bližší informace a kontakt: Šárka Horáková, horakova@ddmpraha.cz