DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Volná místa v Centru pro předškolní děti na školní rok 2018/19Místa do našeho Centra pro předškolní děti si můžete na období září 2018 – červen 2019 rezervovat už nyní. Přijímáme děti od 3 let, případně i ty, které dosáhnou věku 3 let do prosince 2018. Předpokládá se zvládnutí základní sebeobsluhy a komunikační schopnosti přiměřené věku. Přijímáme výhradně děti bez plenek.
V CPD Klubu Klamovka se zaměřujeme na pohybovou průpravu, taneční a dramatickou stylizaci dětských písní a říkanek, cvičení a pohybové hry pro celkový rozvoj pohybového ústrojí a dýchací soustavy dětí (prvky dětské jógy).
Nabízíme rozšířenou výtvarnou činnost. Pracujeme s různými materiály, látkami, přírodninami. Vytváříme společné výtvarné projekty – velkoplošné obrazy na téma ročních období, naše planeta, vesmír atd.
Pravidelně 1x týdně máme hravou logopedii.
Realizujeme 3x do roka setkání s rodiči a společné tvoření. Při té příležitosti vždy pro rodiče připravujeme vystoupení a ukázku toho, co se děti naučily.
S ohledem na věk a schopnosti dětí zařazujeme výlety, návštěvy muzeí a jiné aktivity mimo školku spíše v druhé polovině školního roku, po nutné aklimatizaci kolektivu.
V Klubu Klamovka mají děti možnost navštěvovat i další zajímavé kroužky a volnočasové aktivity, účastnit se pravidelných akcí (Čarodějnice, Karneval, Den dětí).

Podrobnější informace získáte přímo u lektorek CPD: Denisa Pomikálková (pomikalkova@ddmpraha.cz) a Zora Marzuki (marzuki@ddmpraha.cz, 777 470 691)

Podobné články

Centrum pro předškolní děti
Nedostalo se vaše dítě do školky? Hledáte pro něj menší kolektiv? Přijďte mezi nás. U nás najdete menší skupinu dětí, ve které individuální přístup a přátelská atmosféra nejsou jen frází.
Malý šikula
Děti ve věku 3–6 let se zde setkají s nejrůznějšími výtvarnými a řemeslnými aktivitami. Vyzkouší si mimo jiné malovat prstovými barvami, lepit, stříhat, šít, zatlouci hřebík, pracovat se dřevem a pilníkem nebo keramickou hlínou.
Předškoláci
Dětem předškolního věku věnujeme v Karlínském Spektru velký prostor.
Začátek školního roku v Cipískovi, aneb hrajeme hru Překvap mě!
Školní rok začal v Cipískovi obzvlášť teplým a slunečným počasím, které všem Cipískům dodávalo mnoho energie a radosti. Adaptační období proběhlo hladce a je možné s radostí říci, že si děti rychle zvykly na nový kolektiv i program. K jednodušší adaptaci nám pomohla nová hra Překvap mě!, jenž vznikla jako součást projektu: Inovativní přístupy k inkluzi dětí s původem v jiném kulturním prostředí v předškolním vzdělávání (INEDU), kterého se naše centrum aktivně účastnilo v roce 2016–2018.
Klamovka dokořán!
Co to znamená? Že v termínu 17.–27. 9. můžete navštívit Klub Klamovka a nahlédnout "pod pokličku" jakéhokoliv kroužku. Pokud to zaměření a kapacita kroužku dovolí, můžete se aktivně zúčastnit navštívené lekce. Vstup je zdarma.
O nás
Stanice přírodovědců nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež se zaměřením na přírodní vědy a chovatelství. Areál se nachází za Obchodním centrem Nový Smíchov v parku Sacre Coeur.
Zahájení pravidelné činnosti kroužků
Většina kroužků Klubu Klamovka začíná pravidelnou činnost v týdnu od 17. 9. 2018. Dopolední kroužky rodičů s dětmi budou zahájeny od října. ZÁPISY DO KROUŽKŮ PROBÍHAJÍ I V PRŮBĚHU ZÁŘÍ, DO NAPLNĚNÍ KAPACITY JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT.