DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Zápisy do kroužků Klubu Klamovka na školní rok 2018/19Zápisy na další školní rok 2018/19 budou zahájeny 20. června 2018 – od tohoto data bude umožněna elektronická rezervace (majitelé klientských účtů DDM hl. m. Prahy). Ostatní formy zápisů (osobní návštěva v kanceláři KK, telefonická či mailová rezervace) budou probíhat od 3. září 2018. Nabídka aktivit bude průběžně, po celou dobu prázdnin, doplňována a aktualizována.

Elektronické rezervace budeme potvrzovat od 27. 8. 2018 – poté vám bude zaslán mail o uložení přihlášky k podpisu v klientském účtu. Přihláška bude obsahovat i platební pokyny k úhradě kroužku a informace o nakládání s osobními údaji (vč. případných souhlasů).

S platností GDPR došlo k omezení způsobů, jak člena do kroužku přihlásit. Doporučujeme proto nejjednodušší formu – vytvoření klientského účtu. S ním zároveň získáváte výhody Bodového programu.