DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

pedagog volného času, speciální pedagog

Radka Novotná, Mgr.
222 333 804
777 751 706
novotnarddmpraha.cz

Pedagog volného času, zajišťuje především akce pro předškoláky a školáky, ale i pro širokou veřejnost. Je organizátorkou výukových programů pro školní kolektivy. Pravidelně pořádá výlety, příměstské tábory a pobytové tábory dětí s rodiči. Vede hudební lekce (zobcová flétna) a kroužky tvořivých činností.

Vzdělání:
PF UJEP – vychovatelství se speciální pedagogikou
DAMU – rozšiřující studium dramatické výchovy

Další kurzy a školení:
Hlavní vedoucí dětských táborů
Zdravotník zotavovacích akcí
Primární logopedická prevence – logopedický asistent
Začleňování dětí s OMJ

 

 

Můžete mě potkat také na:

Špendlík – šití a tvoření

DĚTI ZE ZŠ PODBĚLOHORSKÁ VYZVEDNEME V DRUŽINĚ A NA KROUŽEK DOPROVODÍME! Kroužek určený pokračujícím žákům z minulých ...
KK
PO 14:30-16:00

Špendlík – šití a tvoření

DĚTI ZE ZŠ PODBĚLOHORSKÁ VYZVEDNEME V DRUŽINĚ A NA KROUŽEK DOPROVODÍME! Kroužek určený pokračujícím žákům z minulých ...
KK
PO 14:30-16:00

Špendlík – šití a tvoření

DĚTI ZE ZŠ PODBĚLOHORSKÁ VYZVEDNEME V DRUŽINĚ A NA KROUŽEK DOPROVODÍME! Kroužek určený pokračujícím žákům z minulých ...
KK
PO 14:30-16:00