DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Klub Klamovka

pedagog volného času, speciální pedagog

Radka Novotná, Mgr.
222 333 804
777 751 706
novotnarddmpraha.cz

Pedagog volného času, zajišťuje především akce pro předškoláky a školáky, ale i pro širokou veřejnost. Je organizátorkou výukových programů pro školní kolektivy. Pravidelně pořádá výlety, příměstské tábory a pobytové tábory dětí s rodiči. Vede hudební lekce (zobcová flétna) a kroužky tvořivých činností.

Vzdělání:
PF UJEP – vychovatelství se speciální pedagogikou
DAMU – rozšiřující studium dramatické výchovy

Další kurzy a školení:
Hlavní vedoucí dětských táborů
Zdravotník zotavovacích akcí
Primární logopedická prevence – logopedický asistent
Začleňování dětí s OMJ

 

 

Můžete mě potkat také na:

Špendlík - šití a tvoření (pokroč.)

DĚTI ZE ZŠ PODBĚLOHORSKÁ VYZVEDNEME V DRUŽINĚ A NA KROUŽEK DOPROVODÍME! Kroužek je určen pro děti, které v aktivitě ...
KK
PO 14:30-15:30

Flétna - RADKA

Přednost při rezervaci lekcí mají současní žáci. Případná volná místa nabídneme během září. Individuální lekce hry na ...
KK
PO 13:30-14:30
PO 16:45-17:30

Knoflík – šití a tvoření (začátečníci)

Základy ručního šití a práce s různými textiliemi, malování na textil, tvorba aplikací na textil, výroba různých ...
KK
PO 15:30-16:30