DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Sportovní přípravka I - MŠ Čínská (4 - 6 let)

Sportovně pohybový kroužek POUZE pro děti, které navštěvují MŠ Čínská.
Sportovně pohybové hry. Hry jako základní stavební kámen veškerých činností. Rozvoj základních pohybových dovedností - chůze, běh, rovnováha a ovládání vlastního těla. Zdokonalování obratnosti pomocí nejrůznějších pomůcek a předmětů. Zlepšování pohybové koordinace využíváním vlastního těla i pomůcek (kotouly, opičí dráhy, žebřiny, hry na obratnost, postřeh, rychlost a senzomotorické reakce). V neposlední řadě snaha o osobnostní rozvoj dítěte, nabývání morálních hodnot a sebedůvěry či schopnost překonávat překážky.


Vybavení:  sportovní oblečení, pití

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
PO 15:00-15:45


Adresa a kontakt

MŠ Čínská, Praha 6
Eva Plšková, plskova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Sportovní školička
Zobcová flétna - RADKA
Oddíl Pulci
Centrum pro předškolní děti
ZŠ P. Strozziho – Míč. hry / nejmenší 1
Pohybový slabikář – tygříci
Taneční přípravka
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Bruslení 5 / mírně pokročilí
Sportovní přípravka III – MŠ Čínská