DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Sportovní přípravka II - MŠ Čínská (4 - 6 let)

Sportovně-pohybový kroužek POUZE pro děti, které navštěvují MŠ Čínská.
Sportovně-pohybové hry. Hry jako základní stavební kámen veškerých činností. Rozvoj základních pohybových dovedností – chůze, běh, rovnováha a ovládání vlastního těla. Zdokonalování obratnosti pomocí nejrůznějších pomůcek a předmětů. Zlepšování pohybové koordinace využíváním vlastního těla i pomůcek (kotouly, opičí dráhy, žebřiny, hry na obratnost, postřeh, rychlost a senzomotorické reakce). V neposlední řadě snaha o osobnostní rozvoj dítěte, nabývání morálních hodnot a sebedůvěry či schopnost překonávat překážky.


Vybavení:  sportovní oblečení, pití

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
ST 15:00-15:45


Adresa a kontakt

MŠ Čínská, Praha 6
Eva Plšková, plskova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Bruslení 1 / začátečníci
Sportovní přípravka III – MŠ Čínská
Pohybový slabikář – antilopy
Tanec hrou (3–4 roky)
Sportovní přípravka I - MŠ Čínská
Pohybový slabikář – černí panteři
Oddíl Pulci
Pohybový slabikář – opičky
Centrum pro předškolní děti
Pohybový slabikář – hrošíci