DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Dramec - divadelní přípravka (7 - 9 let)

Dramatické hry, improvizace a divadelní etudy. Trénink verbálního i neverbálního vyjadřování, rozvíjení kreativity a spolupráce s druhými, zvládání svého studu a pozornosti. Inspirace dětskou literaturou i vlastními příběhy. Od jednoduchých cvičení k divadelnímu představení.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ÚT 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
vondrakova@ddmpraha.cz

Lektoři

Vondráková Hana

Podobné

Tanec hrou - mladší školáci
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Miniscéna - divadlo a vše kolem něj