DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Dramec - divadelní soubor Babočky (9 - 13 let)

Dramatické hry, improvizace a divadelní etudy. Trénink verbálního i neverbálního vyjadřování, rozvíjení kreativity a spolupráce s druhými, zvládání svého studu a pozornosti. Inspirace dětskou literaturou i vlastními příběhy. Od jednoduchých cvičení k divadelnímu představení.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ČT 14:15-15:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
Hana Vondráková: vondrakova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 875

Lektoři

Vondráková Hana

Podobné

Divadelní kroužek II
Tanec hrou - mladší školáci
ZŠ Chmelnice – Dramaťák 1
Odysea mysli II
Dramec pro nejmenší
Muzikál
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Odysea mysli III
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Zobcová flétna - RADKA