DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Výtvarně-řemeslná dílna ST I (6 - 9 let)

Jak se výtvarně vyjádřit, aniž bychom malovali nebo kreslili? Máte tvůrčí pnutí a stále něco rukama vytváříte? Přijďte k nám do výtvarně řemeslné dílny, kde je spousta inspirace, materiálu i nápadů a hlavně zázemí. Využíváme široké možnosti zázemí Stanice techniků, takže nás čeká šití na stroji, práce se dřevem, ale třeba také tkaní na rámu či stávku a všemožné drobné ruční práce. Mnoho dalších projektů konzultujeme s dětmi, které jsou jejich spolutvůrci.
Pozn.: vhodné pro děti prvních a druhých tříd


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ST 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Krejčovská dílna (suterén)
pokorna@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

ZŠ LN – Keramika / 3.–4. tř. / út
ZŠ LN – Tvorba bižuterie
Modelářská přípravka (út)
Kreativní kroužek i pro dospělé
Modelářská kadetka (út)
Převádění ze škol 
ZŠ Chvaly – Výtvarník I
Modelářská kadetka (po)
Výtvarný ateliér 1
ZŠ Chmelnice – Keramika 1