DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská (6 - 18 let)

Individuální lekce hry na klavír v délce 45 minut. Pro začátečníky i pokročilé žáky – výuka je přizpůsobena schopnostem a zájmu žáka, neklademe důraz na výkon, hrajeme pro radost. Domácí nácvik je však nutností. Hudební nauka je součástí lekcí v míře nezbytné pro zvládnutí hry. Zájemce přijímáme bez talentových zkoušek. Pro začátečníky doporučujeme nejprve pololetní úhradu. Výuka probíhá ve třídě ZŠ Podbělohorská – určeno především žákům této základní školy. Děti z jiných škol přijímáme v případě volné kapacity. Upozorňujeme, že účast jejich rodičů na lekcích není možná (nemají do ZŠ přístup), dítě přebírá lektor u vchodových dveří.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5000 Kč
Cena za pol.: 2600 / 2600 Kč
ST 13:00-13:45
ST 13:45-14:30
ST 14:45-15:30
ST 15:30-16:15
ST 16:15-17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 777 706 591

Lektoři

Miroslav Král

Podobné