DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Keramika pro předškoláky a prvňáčky (4 - 7 let)

Kroužek keramiky pro nejmenší.
Pojetí keramiky pro nejmenší je založeno na snaze o výsledný produkt, nýbrž na spontánní hře s materiálem, jehož používáme minimálně 3 druhy. Děti si tak samy zkoušejí možnosti i omezení tak úžasného materiálu, jako je hlína. Nejdůležitější je kontakt, jímž se rozvíjí tzv. jemná motorika, cit i prostorová představivost.
Vybavení:  zástěra

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2600 Kč
Cena za pol.: 1400 / 1400 Kč
ČT 16:00-17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Marek Dobeš, keram.d@seznam.cz, 222 333 806

Lektoři

Marek Dobeš
Marek Dobeš
Marek Dobeš

Podobné