DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Kytara – mírně pokr. (Iveta) – středa 14:30 (10 - 15 let)

Skupinová výuka doprovodné (akordové) hry na kytaru. Jedná se o doprovod písniček - žák při hře zpívá. Lekce jsou určené žákům, kteří hrají minimálně 1 rok, zvládají základní rytmy, durové a mollové akordy. Zahrají bez problémů několik jednoduchých písniček. V lekcích bude nadále rozvíjena hra nástroj, doplňovány nové akordy a písničky. Výuka je přizpůsobena schopnostem a zájmu žáků.


Vybavení:  akustická kytara, el. ladička, později kapodastr

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2500 Kč
Cena za pol.: 1350 / 1350 Kč
ST 14:30-15:15


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Lektoři

Nová Iveta

Podobné

Housle - děti - Kadlíček
Zpěv – Denis Dinga
Klavír, středa - Eva Pavelková
Kytara, M. Bureš – individ. výuka, středa
Kytara – skupinová výuka – Martin Manič
Tanec hrou - mladší školáci
Klavír, čtvrtek - Denis Dinga
ZŠ Chvaly – Flétna/pokročilí
Klavír, úterý – Eva Pavelková
Klavír - děti - Doubková