DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Malý hudebník (po) (3 - 7 let)

Hudební kroužek pro děti ve věku 3-7 let bez rodičů. Děti se seznámí se základy rytmiky, naučí se zajímavé písničky, vyzkouší si hraní na Orffovy hudební nástroje, na bubny apod. Zábavnou formou poznají notičky, hudební nástroje a základní pojmy hudební nauky.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 800 / 800 Kč
PO 15:00-15:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
pravdova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská
Centrum pro předškolní děti
Tanec hrou (3–4 roky)
Zpívánky pro předškoláky
Klavír - MAREK
Africké djembe - děti
Malý hudebník (st)
Hudební přípravka (5–7 let)