DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Bicí - pondělí (8 - 99 let)

Individuální výuka hry na bicí. Kromě pravidelných lekcí mají členové zájmového útvaru možnost využívat zkušebnu s bicí soupravou pro soukromé cvičení.
Do poznámky prosím uveďte vámi preferovaný čas.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5600 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
PO 16:45-17:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Valenta Marek

Podobné

Kytara – individ. výuka – Martin Manič
Kytara, Martin Bureš – skup. výuka, úterý
Ukulele - děti - Berenreiter
Klavír, úterý - Denis Dinga
Kytara, Martin Bureš – individ. výuka, pondělí
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Klavír - děti - Tretiakova
ZŠ LN – Klavír 4 – Wichterle
Klavír, pondělí – Eva Pavelková
Flétna - Karla Braunová