DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Fotoklub Líheň - Alternativní techniky (12 - 90 let)

Práce s různými fotografickými technikami v rámci analogové fotografie, jako jsou například fotogramy, sabbatier, reliéf, filtry, roláže, asambláže atd. Fotografování historickými přístroji, včetně Camery obscury. K dispozici jsou 2 fotolaboratoře.


Vybavení:  pracovní oděv

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3900 Kč
Cena za pol.: 2200 / 2200 Kč
Cena zahrnuje:  Zákl. fotomat. a chemikálie, ateliér
ČT 17:00-19:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Fotoklub Líheň - fotolaboratoř (suterén)
Matyáš Baron, baron@ddmpraha.cz, 222 333 878

Lektoři

Baron Matyáš

Podobné

Fotoklub Líheň - ateliér 4
Taoistická cvičení - harmonie, uvolnění
Keramika (čt 14.30)
Fotoklub Líheň - ateliér 5
Klavír - MIREK - ZŠ Podbělohorská
Fotoklub Líheň - Analogová fotografie
Fotoklub Líheň - ateliér 2
Fotoklub Líheň - ateliér 7
Fotoklub Líheň - ateliér 1 
Fotoklub Líheň - ateliér 6