DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

LEGO Mindstorm + Ableton (8 - 15 let)

Mezi oborové spojení techniky a hudby pomocí stavebnice LEGO Mindstorm a hudebního programu Ableton. Z dětí, které již mají zkušenosti s LEGOrobotikou, dáme dohromady menší tým, který pod vedením lektora a vedoucího projektu, sestaví LEGOroboty, jež následně propojí se softwarem Ableton. Zmíněný program umožňuje propojit hudbu s přednaprogramovanou činností robotů a následně ji podle předem zvoleného algoritmu měnit, stejně tak jako se bude měnit činnost robotů. Projekt bude mít pod patronací Martin Tvrdý. Tvrdý je zakladatem umělecko-pedagogické platformy Kreaton, která zkoumá nové způsoby hudební tvorby. Rovněž složil hudbu k několika filmům, televizním pořadům i divadelním představením. Za album U nás v garáži obdržel nominaci na cenu Vinyla a Anděl. Je rovněž držitelem ceny Anděl.

Pro bližší představu: https://www.youtube.com/watch?v=qdHwU2Qk23c&t=99s

Kroužek bude probíhat pouze v 1. pololetí.


Ceny a termíny

Cena za pol.: 900 / 900 Kč
PO 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
seitl@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné