DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) - út I (3 - 6 let)

Do kroužku se přihlašuje jak dítě, tak jeho zletilý doprovod (jelikož je účastníkem kroužku). Avšak platba kroužku za pololetí/rok je přiznána pouze dítěti, doprovod neplatí.

Hlavním posláním tohoto kroužku je posilování vzájemné vazby dítě-rodič/prarodič při společné činnosti. Děti a rodiče pod vedením lektora pracují na jednoduchých dřevěných hračkách, které si poté odnesou domů. Kroužek rozvíjí jemnou motoriku a používáním různého nářadí i celkovou pohybovou koordinaci a manuální zručnost. Postupnou výrobou hraček děti zjišťují, co a jak funguje a za použití různých materiálů (papír, dřevo, plast, kov) si rozšiřují obzory a získávají tak lepší obraz okolního světa.


Vybavení:  vlastní pracovní oblečení

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3800 Kč
Cena za pol.: 2000 / 2000 Kč
Cena zahrnuje:  Pomůcky, materiál
ÚT 13:00-14:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Dřevodílna (suterén)
Bc. Ondřej Kozohorský, kozohorsky@ddmpraha.cz, 222 333 879

Lektoři

Pícha Jan

Podobné

Elektronika pro nejmenší (út)
Elektronika pro nejmenší (po)
PaVěda 1 - Stanice techniků
LEGOmechanika / pokročilí
Modelářská přípravka (po)
Parádní věda 1 středa
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
LEGOmechanika / začátečníci
Modelářská přípravka (út)
Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) - út II