DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Klavír – MONIKA (7 - 15 let)

Individuální lekce klavíru v délce 45 minut.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5000 Kč
Cena za pol.: 2600 / 2600 Kč
ÚT 14:00-14:45
ÚT 16:15-17:45


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Lektoři