DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Metoda FIE – Standard (11 - 14 let)

Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince, představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. Program sestává z cvičení "papír a tužka", rozdělených do instrumentů. Skupinové použití metody má velkou výhodu ve sdílení postupů práce, názorů na řešení úkolů i vytváření aplikací v běžném životě. U dětí se podporuje vnitřní motivace k učení, je kladen důraz na rozvíjení řeči – jsou stimulovány otázkami, spolupráci a naslouchání. Nesoutěžní metoda, která respektuje osobnostní tempo.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2200 Kč
Cena za pol.: 1200 / 1200 Kč
ÚT 15:15-16:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Modelářská dílna (suterén)
Blanka Spieglerova, tel.: 777 706 525, spieglerova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Entomologie
Chemie P2b Ledvinka
ZŠ Chmelnice – Sálová kopaná
Chovatelství pro starší 4
ZŠ Chmelnice – Gymnastika
Klavír, úterý - Denis Dinga
Ateliér Kopretina
Chovatelství pro starší 1
Kurz šití na stroji pro děti PO
Klavír, čtvrtek - Denis Dinga