DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Klub Klamovka

Bibiána online

Cíl: Hlavním cílem je skrze hru v roli seznámit děti s nástrahami internetu a nebezpečím, které je ukryto za různými identitami. Prostřednictvím reflektování zážitků ze hry vést děti k bezpečnějšímu užívání internetu. 

Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů
Cílová skupina: 4.–5. třídy ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.4 RVP ZV (Člověk a jeho svět) a 5.10.1 RVP ZV (Dramatická výchova)
Délka programu: 100 minut
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: celá třída (max. 30 dětí)
Místo konání: Klub Klamovka DDM hl. m. Prahy
Lektor: Mgr. Radka Novotná
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Novotná, tel.: 222 333 804, e-mail: novotnar@ddmpraha.cz

Anotace: Spolužačka Bibiána si našla kamaráda na internetu, většinu času tráví dopisováním, je s ním spousta legrace… Pojďte společně putovat příběhem a zároveň si zkusit prožít nanečisto spolu s postavami danou situaci.

Použijeme divadelních prostředků – přehrávání situací, improvizace, přebereme zodpovědnost za svěřenou roli, vytvoříme živé obrazy, prozkoumáme psychiku postav příběhu, vrátíme příběh, abychom zkusili ještě jiná řešení situace. Budeme reflektovat, co si vezmeme ze společné cesty příběhem pro svůj život. 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Angličtina pro mladší – tvary

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní představení Paměť jsme my 2020

  VÍCE INFORMACÍ
 • 25. dubna – Světový den tučňáků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Emoce pod rouškou

  VÍCE INFORMACÍ
 • Multimédia III – fotovýzva

  VÍCE INFORMACÍ