DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Broňův příběh

Cíl: Hlavním cílem je seznámit děti skrze hru v roli s bezpečným chováním v běžné situaci doma, kdy někdo cizí zvoní u domovních dveří. 

Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů 
Cílová skupina: 2.–5. třídy ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.4 RVP ZV (Člověk a jeho svět) a 5.10.1 RVP ZV (Dramatická výchova)
Délka programu: 100 minut
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: celá třída (max. 30 dětí)
Místo konání: Klub Klamovka DDM hl. m. Prahy či vaše škola
Lektor: Mgr. Radka Novotná
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Novotná, tel.: 222 333 804, e-mail: novotnar@ddmpraha.cz

Anotace: Rozehrajeme společně příběh chlapce Broni, který ohrozil své bezpečí doma. Budeme pátrat po příčinách jeho chování. Pomůžeme Broňovi hledat bezpečnější řešení situace.
Použijeme divadelních prostředků – přehrávání situací, improvizace, hraní rolí, vytvoříme živé obrazy atd.  

Také by vás mohlo zajímat:

 • Reportáž České televize o akci Vítání jara aneb vynášení Morany

  VÍCE INFORMACÍ
 • Den otevřených dveří – pohádka

  VÍCE INFORMACÍ
 • Prázdninový provoz Klubu Klamovka. Zahájení pravidelné činnosti ve školním roce 2019/20

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Informace pro víkendové jezdce

  VÍCE INFORMACÍ