DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Komunikace a diskuze

Cíl:  Hlavním cílem programu je umožnit účastníkům naučit se aktivně využívat komunikační prostředky a motivovat je k zájmu o kvalitní diskuzi. Seminář je koncipován jako podnět pro systematické rozvíjení komunikačních a rétorických dovedností a schopnost demokratické diskuze jako prostředku řešení a překonávání konfliktů.

Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské
Určeno pro: SŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.4.1 RVP G (Občanský a společenskovědní základ)
Délka programu: 2 tematické semináře v délce 90 minut + 60 minut závěrečná aktivita
Cena: 100 Kč/osoba
Kapacita: od 20 do 30 studentů
Místo konání: Klub Klamovka, Podbělohorská 3, Praha 5, či vaše škola
Lektor: 
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Novotná, novotnar@ddmpraha.cz, 222 333 804

Anotace: Tento seminář si za hlavní cíl klade naučit účastníky kvalitně využívat všech komunikačních a diskusních prostředků. Program je tvořen průpravnými a tvůrčími aktivitami zaměřenými na verbální komunikaci a improvizaci, debatu a argumentaci. Celý seminář je pak zakončen krátkou osobní promluvou a diskuzí, aby si studenti vyzkoušeli nabyté poznatky v praxi.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Hledáme členy do pěveckého sboru

  VÍCE INFORMACÍ
 • Den dětí se Čtyřlístkem

  VÍCE INFORMACÍ
 • Voná místa – lektoři hudebních kroužků Klubu Klamovka

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků a na tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Dny Prahy 5 – Malování na vodní hladinu a sochaření z ytongu 20.–21. 5. 2019

  VÍCE INFORMACÍ