DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Klub Klamovka

Komunikace a diskuze

Cíl:  Hlavním cílem programu je umožnit účastníkům naučit se aktivně využívat komunikační prostředky a motivovat je k zájmu o kvalitní diskuzi. Seminář je koncipován jako podnět pro systematické rozvíjení komunikačních a rétorických dovedností a schopnost demokratické diskuze jako prostředku řešení a překonávání konfliktů.

Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské
Určeno pro: SŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.4.1 RVP G (Občanský a společenskovědní základ)
Délka programu: 2 tematické semináře v délce 90 minut + 60 minut závěrečná aktivita
Cena: 100 Kč/osoba
Kapacita: od 20 do 30 studentů
Místo konání: Klub Klamovka, Podbělohorská 3, Praha 5, či vaše škola
Lektor: 
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Novotná, novotnar@ddmpraha.cz, 222 333 804

Anotace: Tento seminář si za hlavní cíl klade naučit účastníky kvalitně využívat všech komunikačních a diskusních prostředků. Program je tvořen průpravnými a tvůrčími aktivitami zaměřenými na verbální komunikaci a improvizaci, debatu a argumentaci. Celý seminář je pak zakončen krátkou osobní promluvou a diskuzí, aby si studenti vyzkoušeli nabyté poznatky v praxi.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Zálohy na letní tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Miniscéna přijímá nové členy

  VÍCE INFORMACÍ
 • Správné držení těla – nejen pro balet

  VÍCE INFORMACÍ
 • Emoce pod rouškou

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní představení Paměť jsme my 2020

  VÍCE INFORMACÍ
Zemřel Oto Maget
Ve věku 85 let zemřel bývalý ředitel DDM hl. m. Prahy pan PhDr. Oto Maget. Poslední rozloučení se koná 28. 5. ve 13 hodin v Ústřední obřadní síni na hřbitově Olšany.