DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

KontaktyKlub Klamovka DDM hl. m. Prahy
Podbělohorská 3
155 00  Praha 5
222 333 806

Zástupce ředitele pro Klub Klamovka, kroužky, informace:
Mgr. Iveta Nová – 777 706 591, 222 333 806, nova@ddmpraha.cz

Pronájmy, akce, hudební a divadelní klub:
Ing. Alžběta Lapáčková – 777 925 706, lapackova@ddmpraha.cz

Centrum pro předškolní děti:
MgA. Zora Marzuki a Denisa Pomikálková – 777 470 691, marzuki@ddmpraha.cz, pomikalkova@ddmpraha.cz

Ekonomka, ubytování:
Hana Marková – markova@ddmpraha.cz, 222 333 805