DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Centrum pro předškolní dětiCentrum pro předškolní děti

Pestrý program všestranně rozvíjí osobnost dětí a je přizpůsoben jejich věku. Zahrnuje činnosti výtvarné i hudební výchovy, procvičení pohybových dovedností, rozvoj slovní zásoby i vyjadřovacích schopností, hru individuální i ve skupině.
Individuální přístup – skupinka do 15 dětí umožňuje optimální rozvoj každého dítěte

Doplňkový program v ceně: 1x měsíčně divadlo nebo výlet, výtvarná dílna

Možnost konzultace se speciálním pedagogem v případě zájmu rodičů.

Pro děti:

 3–5 let

Kdy:

 pondělí–pátek, 7.45–13.00

Kde: 

 Klub Klamovka

Cena:

 1400 Kč/měsíc

Lektorky:

 Zora Marzuki, Denisa Pomikálková

Kontakt:

 marzuki@ddmpraha.cz, pomikalkova@ddmpraha.cz, tel.: 777 470 691

Podmínky přijetí do CPD:

  • věk 3 roky (pokud je volná kapacita, přijímáme i děti, které dovrší 3 let do prosince daného roku)
  • samostatnost a sebeobsluha v oblékání a jídle – s dopomocí pedagogů
  • zvládnuté hygienické návyky – dítě si řekne, chce-li na záchod
  • komunikační schopnosti – dítě reaguje na běžné pokyny a zákazy, požádá, řekne, co chce a co nechce
  • V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘIJÍMÁME DĚTI S PLENKAMI!
  • dítě musí být řádně očkováno (dle Zákona o ochraně veřejného zdraví, ve znění od 1. 1. 2015)

V případě přijetí k pravidelné docházce budeme vyžadovat během června:

  • závaznou přihlášku
  • úhradu za měsíc září 1400 Kč (částka je nevratná – nevrací se ani v případě nenastoupení dítěte)
  • potvrzení od dětského ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a o řádně provedených očkováních (povinná očkování dle očkovacího kalendáře)

Program dne:

07.45–09.00 scházíme se, volná hra, individuální činnost
09.00–09.45 úklid hraček, kroužek, hlavní činnost dle vzdělávacího programu
09.45–10.30 hygiena, svačina
10.30–12.00 oblékání se na ven, pobyt venku, cvičení
12.00–12.30 hry, individuální činnost
12.30–13.00 vyzvedávání dětí

Doplňkový program (zahrnutý v ceně): logopedická cvičení, výtvarné dílny, divadelní představení (1x měsíčně)

Podobné články

CPD Cipísek
Centrum pro předškolní děti Cipísek je zájmový útvar pro děti ve věku 3–5 let. Kapacita na školní rok 2018/19 byla naplněna. V současné chvíli přijímáme pouze náhradníky. Zájemci pište na cipisek@ddmpraha.cz.
O nás
Stanice přírodovědců nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež se zaměřením na přírodní vědy a chovatelství. Areál se nachází za Obchodním centrem Nový Smíchov v parku Sacre Coeur.
Klamovka dokořán!
Co to znamená? Že v termínu 17.–27. 9. můžete navštívit Klub Klamovka a nahlédnout "pod pokličku" jakéhokoliv kroužku. Pokud to zaměření a kapacita kroužku dovolí, můžete se aktivně zúčastnit navštívené lekce. Vstup je zdarma.
Zahájení pravidelné činnosti kroužků
Většina kroužků Klubu Klamovka začíná pravidelnou činnost v týdnu od 17. 9. 2018. Dopolední kroužky rodičů s dětmi budou zahájeny od října. ZÁPISY DO KROUŽKŮ PROBÍHAJÍ I V PRŮBĚHU ZÁŘÍ, DO NAPLNĚNÍ KAPACITY JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT.
Divadélko v Cipískovi
Na začátku roku navštívilo děti v Cipískovi divadélko. Dva herci (Martin Matejka a Viera Kučerová) zahráli pro děti loutkové představení na motivy pohádek Františka Hrubína.
Malý šikula
Děti ve věku 3–6 let se zde setkají s nejrůznějšími výtvarnými a řemeslnými aktivitami. Vyzkouší si mimo jiné malovat prstovými barvami, lepit, stříhat, šít, zatlouci hřebík, pracovat se dřevem a pilníkem nebo keramickou hlínou.
Předškoláci
Dětem předškolního věku věnujeme v Karlínském Spektru velký prostor.