DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Aktuality

Potvrzování elektronických přihlášek do kroužků na rok 2019/20
Zadáte-li si přihlášku do kroužku na další školní rok elektronicky, prostřednictvím klientského účtu, budeme vás informovat o tom, že jsme tuto přihlášku zaregistrovali. Tento proces bude probíhat průběžně, a to s ohledem na prázdninový program pracovníků Klubu Klamovka (pobyty na táborech, čerpání dovolené). Přihlášky k podpisu pak rozesíláme spolu s platebními pokyny od 26. srpna.