DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Klub Klamovka

Klamovka za zavřenými dveřmi – co se tady děje v době, kdy k nám nesmíte...

I za zavřenými dveřmi pořád něco děláme. Prostory KK nadále slouží jako zázemí našim lektorům a činnostem, které jsou v souladu s aktuálními opatřeními: Třebaže distančně, stále učíme – on-line probíhá výuka klavíru, kytary, angličtiny aj. Točíme také výuková videa a tvoříme fotonávody. Ty umisťujeme nejen na náš web a fb, ale také na Mít kam jít – portál pro sdílení aktivit, návodů a videolekcí od středisek volného času: https://mitkamjit.cz/. Na tomto portále se navíc zapojujeme do iniciativy KAZ (Klub anonymních záškoláků), který nabízí pomoc, konzultace či doučování dětem napříč středisky volného času a DDM po celé republice: https://mitkamjit.cz/KAZ . V neposlední řadě pro vás také připravujeme distančně-outdoorového Mikuláše a Adventní zastavení a ani příprava jarních a letních táborů se samozřejmě nezastavila.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Opatření MZ platná pro školská zařízení

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevírací doba

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přerušení víkendových aktivit

  VÍCE INFORMACÍ
 • Den plazů – 21. října

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bodový program (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ