DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Nový divadelní kroužek

Nově otevřený kroužek, jehož cílem je naučit děti základům divadelní tvorby, která zahrnuje pestrou škálu činností. Budou se učit spolupráci a vzájemné podpoře při rozvíjení svých nápadů. Budou rozvíjet osobitou fantazii a propojovat jevištní pohyb, mluvené slovo, hudbu, zpěv i výtvarné složky, jako je tvorba masky a kostýmu.
Děti se budou učit rytmus slov a řeči, budou zkoumat svůj dech a sílu hlasu i jevištní pohyb a budou objevovat své specifické nadání. Budou vedeni k autorské tvorbě a spontánní kreativitě.
Dramatický kroužek určený všem novým zájemcům o divadlo, improvizaci, hudbu i autorské psaní.
Kroužek probíhá jednou týdně, v délce 120 minut. Vede ho velmi zkušená lektorka, absolventka DAMU, hudebnice, autorka dětských divadelních her, herečka, vedoucí maskérka Národního divadla Monika Šonková. V průběhu roku budou členům kroužku umožněny i návštěvy ND a jeho zákulisí.

Přihlašování je možné už nyní.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Zahájení pravidelné činnosti kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Národní obrození pod taktovkou Karlínského Spektra

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme lektory hudby

  VÍCE INFORMACÍ
 • Lekce sólového zpěvu

  VÍCE INFORMACÍ
 • Airsoftový oddíl přijímá nové členy

  VÍCE INFORMACÍ