DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Klub Klamovka

Opatření MZ platná pro školská zařízení

Vážení rodiče, milí účastníci kroužků, naši lektoři,

jak jste jistě zaznamenali ze sdělovacích prostředků, došlo opět k úpravě hygienických opatření ve školách a školských zařízeních – toto se týká i nás, volnočasových vzdělávacích zařízení…

Opatření by měla vést nejen k minimalizaci rizika nákazy, ale především k zamezení zbytečných karantén (kontakt s pozitivně testovaným není hodnocen jako rizikový, pokud oba lidé měli roušku či respirátor).

Od pondělí 21. 9. 2020 jsou pravidla, vycházející z nařízení MZ, shodná jako u jednotlivých stupňů škol:

Vstup do budovy a pohyb po společných prostorách – chodbách:

 • v roušce s výjimkou dětí do dvou let věku,
 • vstup do budovy pro doprovod předškolních dětí je umožněn na dobu nezbytně nutnou. Není tedy možné pobývat na chodbách po dobu konání kroužku. Děti školního věku vcházejí do budovy samostatně, na pokyn lektora.

Pobyt v učebnách:

 1. kroužky předškoláků včetně CPD – roušky nejsou povinné pro děti ani pedagogy,
 2. kroužky pro děti 1. stupně – roušky nejsou povinné pro děti ani pedagogy, jsou však doporučené,
 3. kroužky pro děti 2. stupně ZŠ a všechny starší účastníky – povinnost roušek platí pro účastníky i pedagogy kromě níže uvedených výjimek,
 4. kroužky smíšené – děti z 1. a 2. stupně v jedné aktivitě – povinnost roušek pro všechny jako v bodě 3.

Výjimky z bodu 3 a 4, při kterých rouška není povinná: sportovní a pohybové kroužky (např. taneční), kroužky dechových hudebních nástrojů, kroužky se zpěvem – doporučeno důsledné udržování odstupu 2 metry

Pobyt v kancelářích – rouška není pro pracovníky povinná, je-li dodržen odstup 2 metry a pravidelné větrání prostor.

U vstupů do budovy i v učebnách jsou umístěny nádobky (dávkovače) s dezinfekcí. Samozřejmě můžete využít i svou vlastní. Prosíme o důkladnou hygienu rukou hned po vstupu do budovy i při odchodu z kroužku.

Mezi jednotlivými kroužky bude místnost vždy důkladně vyvětrána a všechny sdílené povrchy, kterých se dotýkají účastníci rukama, budou očištěny dezinfekcí – kliky, klaviatury, pomůcky, stoly…

Z tohoto důvodu může dojít k posunům zahájení a ukončení kroužku o cca 5 minut – prosíme o toleranci.

Věříme, že tato nezbytná opatření přijmete s pochopením.

 

 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Krmení mangusty trpasličí

  VÍCE INFORMACÍ
 • Spoludoma.cz

  VÍCE INFORMACÍ
 • Písničkový kvíz

  VÍCE INFORMACÍ
 • 100 jarních kilometrů

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 4. 1. 2021 do odvolání

  VÍCE INFORMACÍ