DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Postoj DDM hl. m. Prahy k problematice koronaviru

Vážení rodiče,
vzhledem k nastalé situaci s možnou epidemií koronaviru je důležitá zvýšená opatrnost při hygieně dětí a ostatních účastníků a zaměstnanců DDM hl. m. Prahy. Všem dětem a i dospělým frekventantům našich kroužků, kurzů a dalších zájmových útvarů budou připomenuta základní hygienická pravidla bránicí šíření infekce (jako např. u epidemie chřipky).

Pokud jste během jarních prázdnin navštívili regiony, které byly koronavirem přímo postiženy (Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto – k 26. 2.), žádáme vás, abyste o této skutečnosti neprodleně informovali vedení DDM hl. m. Prahy, včetně podrobných informací o aktuálním zdravotním stavu.

Pouze tento zodpovědný přístup nám umožní správně vyhodnocovat případná rizika a přijímat vhodná operativní opatření týkající se chodu DDM hl. m. Prahy.

Po návratu z rizikových oblastí sledujte dle doporučení hygienické stanice svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 °C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. (Mgr. Romana Vanclová, tel: + 420 281 000 452, e-mail: romana.vanclova@hygpraha.cz).

Doporučí-li vám lékař karanténu, informujte o této skutečnosti vedení DDM hl. m. Prahy, respektive vedení střediska DDM hl. m. Prahy, jehož kroužky navštěvujete.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Rezofonická kytara, hra pomocí slide

  VÍCE INFORMACÍ
 • Naši noví koně

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jóga po síti

  VÍCE INFORMACÍ
 • Místo květináčků šnečí ulity

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ