DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Klub Klamovka

Zápis do Centra pro předškolní děti na školní rok 2020/21 – 2 volná místa

Rezervace míst v našem Centru pro předškolní děti na období září 2020 – červen 2021 je zahájena. Přijímáme děti od tří let (v případě volné kapacity i děti, které dovrší požadovaný věk do prosince 2020). Podmínkou je základní samostatnost a sebeobsluha, schopnost komunikace, pobyt výhradně bez plenek. Skupinu 15–16 dětí vedou 2 lektorky s odpovídajícím ped. vzděláním a zkušenostmi. Cena 1500 Kč/měsíc zahrnuje péči o děti ve všedních dnech (s výjimkou prázdnin) od 7.45 do 13.00. Upozorňujeme, že úhradu CPD není možno uplatnit jako školkovné pro slevu na dani. Stravování nezajišťujeme.

S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro mateřské školy, 1x týdně zařazujeme logopedickou prevenci vedenou speciálním pedagogem. Pravidelně se účastníme divadelních představení, pořádáme výlety. Individuální přístup a důraz na všestranný rozvoj je základním proncipem naší práce s dětmi.

Další informace najdete zde, případně se obraťte přímo na lektorky CPD Zoru Marzuki (marzuki@ddmpraha.cz) a Alici Pochmanovou (pochmanova@ddmpraha.cz), 777 470 691

Také by vás mohlo zajímat:

 • Divadelní ateliér pro děti 13+ nově od září

  VÍCE INFORMACÍ
 • CPD

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nekrmte cizí koně

  VÍCE INFORMACÍ
 • Deissy slaví 29

  VÍCE INFORMACÍ
 • LEGO Boost a programování her nově ve Stanici

  VÍCE INFORMACÍ