DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Adventní tancování – vystoupení tanečních kroužků Klubu KlamovkaVystoupení tanečních skupin Klubu Klamovka (předškoláci, školáci) proběhne z kapacitních důvodů jako samostatná přehlídka v pondělí 17. prosince 2018 v horním sále. Začátek programu je plánován na 15.15 hodin. Akce je určena nejen pro rodiče, ale i pro veřejnost. Taneční vystoupení nebude zařazeno do programu Adventního zastavení ve čtvrtek 13. 12. 2018.
Děkujeme za pochopení.