DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Provoz Klubu Klamovka ve vánočním a novoročním obdobíPravidelná činnost Klubu Klamovka (zájmové kroužky) probíhá až do pátku 21. 12. 2018 – případně podle domluvy s lektory jednotlivých kroužků. V době vánočních školních prázdnin 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 je Klub Klamovka mimo provoz. Po Novém roce začínají kroužky ve čtvrtek 3. 1. 2019 (nebo opět podle dohody s lektory jednotlivých ZÚ na základě zájmu účastníků). Centrum pro předškolní děti bude v provozu 3. a 4. 1. 2019, pokud bude dostatečný zájem.

Od 7. ledna pak probíhají veškeré aktivity v běžném režimu.