DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Klub Klamovka

Zahájení pravidelné činnosti kroužků